07:00 Frokost
08:00 Frokost, Registrering & messevandring


09:40 PreSeminar: "Leasing av nytt løpehjul til gammal turbin."

Nytt bransjekonsept frå Energi-Teknikk AS
10:00 Registrering & Messevandring


10:40 Opning v/styreleiar Bjørn Lauritzen.

Ordførar Marte Mjøs Persen ønskar velkommen til Bergen
11:00 «Norsk fornybarsatsning – fremtid, virkemidler, småkraftens rolle.»

Ola Elvestuen, leder i Stortingets Miljø- og energi komite
11:20 «Derfor bygger Uno-X 20 hydrogenstasjoner – og slik kan småkraften bidra»

Etableringssjef Tor Kjetil Bergsaker, Uno-X
11:40 «Hydrogenproduksjon ved Rotnes kraftverk – ein forretningsstudie»

Pernille S. Siljom, Institutt for Energiteknikk og Andreas Wessel, småkrafteigar
12:00 Toyota Norge presenterer si storsatsing - hydrogenbilen Mirai.
12:20 «Derfor tror Aquila Capital på Norsk småkraft – og slik vil vi satse videre»

Anders Diep Lynne, adm. dir. Norsk Grønnkraft
12:40 Lunch & messevandring
13:40 «Makroøkonomien og utsiktene i 2016»

Sparebanken Vest
14:00 «3 vegar til mykje lågare byggekostnad»

Vassdragslaboratoriet, NTNU, professor dr.ing. Leif Lia
14:20 Kraftmarknaden - siste nytt frå Skagerak Kraft
14:40 Messevandring med softis og kaffepause.
15:00 «Lågaste renter nokon gong i 2016 – men kor skal vi vidare?»

Sparebanken Vest
15:20 «Korleis Fylkesmannen vektlegg omsyn til samanhengjande naturområde og INON i sine uttalar til energisaker» Anniken Friis, seniorrådgjevar hos Fylkesmannen i Hordaland
15:40 «Ny teknologi kan redusere risikoen for uforutsette kostnadar», SWECO v/Heidi Theresa Ose, Area manager Hydropower & Terje Glad, BIM-ekspert.
16:00 Messevandring
16:20 «Alvorlege konsekvensar av dårlege avtalar ved generasjonsskifte.»

Kjartan Aa Berge, Ernst & Young, Sogn- og Fjordane
16:40 Messevandring. Slutt for dagen kl 17.
17:00 Årsmøte Småkraftforeninga i «Griegsalen" eller «Sæverud»
17:00 «Ektefellekurs»: Hotellets vinkelner/sommelier gir innføring i «Vinens verden».

Oppmøte i «Chambre Separé» i restaurant Brasserie-X.
19:30 Aperitif med «taffelmusikk». Skummende øl og rør med pianist Guy Harris
20:00 Bankettmiddag i «Troldsalen» med kulturelle påfyll.

Utdeling «Småkraftprisen 2016».