Program NVE-dagen 1. mars (ajour pr 19.02.16)
09.00 Registrering og messevandring
10.00 Velkomen ved Øyvind Leirset - miljøtilsynet i NVE
10.10 Obs! Avvik, kva gjer NVE da? Øyvind Leirset
10.30 DSB sitt tilsyn med småkraftverk Espen Masvik i DSB
11.00 Lunsj og messevandring
12.00 Status for konsesjonsbehandlinga Øystein Grundt
12.10 Magasin for små kraftverk - ein vinn-vannsituasjon? Øystein Grundt
12.30 Resultat fra FoU-prosjekt i NVE Auen Korbøl, konsesjonsavdelinga
12.50 Nettilknytning - Korleis skal det gå til? Anne Glomnes Rudi - elmarknadstilsynet i NVE
13.10 Messevandring
13.30 Coandainntak - våre driftserfaringar ved Norsk Grønnkraft
13.50 Coandarister - kva anlegg passar det for? Agnar Fosse i Bystøl AS
14.10 Coandainntak - NVEs vurderingar, Lars Midttun miljøtilsynet
14.30 Kaffe-pause og messevandring
14.50 Røyrbrot! Kva skjedde og kva har vi lært ved Trygve Matthiessen i Småkraft AS
15.10 Korleis unngå røyrbrot. Tips til sikringstiltak fra NVE, Rune Engeset i damtilsynet
15.30 Siste nytt om elsertifikat, Leif Husabø energiavdelinga i NVE
15.45 Spørjetimen. Still spørsmål til panelet
16.30 Messevandring, Utstillinga sluttar for dagen kl 17.
18.00 Bussavgang frå Hotell Edvard Grieg til Bønes (15 min)
  Omvising hos www.7fjellbryggeri.com: "Prosessen frå korn til maltøl". Smaksprøver.
  2-rettars middag med råvarer frå Sogn, Voss eller Jæren, levert av Grand Bergen
  Musikalsk påfyll av trubadur Calle Hamre.
22.00 Indikativ avgang for buss tilbake til Quality Hotell Edvard Grieg