logo
Småkraftdagane
Tid igjen til opninga:  Booking-ansvarleg/
  Technical organizer/
  responsible booking
  Conventor AS
  Støperigata 38
  N-4014 STAVANGER

  For spørsmål og support, ta kontakt via:
  For questions and support, please contact via:
  Telefon/phone: (+47) 51 52 90 99
  Epost/email: support@eventogkonferanse.no

  Prosjektleiar "Småkraftdagane"
  Olav Skeie
  Mobil: +47 90 15 11 50
  e-post:
  olav.skeie@smakraftforeninga.noRing Glenn om Fosweb


Glenn Andre Knutheim betjener Statnetts hjelpetelefon for Fosweb.
Småkrafteiere som trenger hjelp med innrapporteringen til Fosweb kan ringe Glenn Andre Knutheim på Statnetts hjelpetelefon. Det går også mot en utsettelse av rapporteringsfristen samt et tilbud om veiledning på Småkraftdagane.

Lagt ut: 10/01-2017

Småkraftforeninga har mottatt flere henvendelser fra medlemmer som opplever innrapporteringen av data til Fosweb som svært krevende. Kraftsystemdata som meldes inn i Fosweb benyttes i systemansvarliges fagsystemer og danner basis for analyse og drift av kraftsystemet. Rapporteringen gjelder  for alle kraftverk der samlet installert merkeeffekt er på 1 MW eller over.

- God kvalitet her sikrer optimal og kostnadseffektiv drift av kraftsystemet, noe alle aktører vil tjene på. For småkraftens del er det verdt å merke seg at uregulert kraft forventes å spille en relativt sett viktigere rolle fremover i forbindelse med åpning av flere utenlandskabler med større muligheter for kraftutveksling med Europa. I et slikt perspektiv blir gode data også fra de mindre produksjonsanleggene viktige, sier Knut Olav Tveit, daglig leder i Småkraftforeninga.
 
Statnett og Småkraftforeninga hadde fredag et møte for å se på hvordan man kan gjøre avhjelpe prosessen med å legge inn data i Fosweb. Etter en god og konstruktiv dialog kan foreninga melde følgende tilbake til småkrafteierne:
 
 • NVE er i gang med å se på mulighetene for å utsette fristen for innrapportering fra 28.2.2017 til før sommeren 2017. NVE søker å sende ut vedtak med eksakt frister i løpet av den nærmeste tiden. 
 • Statnett ønsker i bistå småkrafteierne best mulig og minner om at det er etablert en hjelpetelefon med nummer: 23904390 samt epost støtte på fos@statnett.no. (Telefonen betjenes bl.a av Glenn Andre Knutheim som gjerne tar imot telefoner) Husk å ha relevante papirer tilgjengelige under samtalen.
 • Statnett vil holde foredrag på Småkraftdagane i Stavanger 28. – 30. mars  med informasjon om Fosweb.
 • Statnett vil være til stede på Småkraftforeningas stand under Småkraftdagane for å gi veiledning til de som ønsker det. Husk å ta med datagrunnlaget for ditt verk.
 • Statnett oppfordrer alle til å legge inn de data de har tilgjengelige. Dersom noe mangler er det bedre med noe enn ingenting. Innrapportering av data er pliktig og manglende oppfølging kan i verste fall føre til tvangsmulkt – noe ingen hverken er tjent med eller ønsker.
 
Småkraftforeninga vil følge opp denne saken i samråd med Statnett og ønsker å bidra til at innraporteringen til Fosweb går mest mulig smertefritt.  

- Vi stiller oss også bak et initiativ for et brukerforum for Fosweb og vil delta med folk inn i dette. Alt i alt oppfatter vi at Statnett strekker seg langt for å legge til rette for en god prosess. Det er vi glade for, sier Knut Olav Tveit.
Utstillarar 2018

 • Sparebanken Vest (20)
 • Multiconsult (21+22)
 • Skagerak Energi (25)
 • NVE (24)
 • DSB (17)
 • MARSH (23)
 • Rainpower Norge AS /Hymatek Controls (16)
 • Amiantit Norway AS (15)
 • W.Giertsen Tunnel AS (48)
 • Brødrene Dahl AS (19)
 • Energi Teknikk AS (12)
 • ECS Automation AS (26)
 • Stranda Ventilasjon (2)
 • Oppetid AS (11)
 • Clemens Kraft AS (13)
 • Entreprenørservice AS (1)
 • Enerquip AS (10)
 • HYDROGRID GmbH (8)
 • KONCAR-Generators and Motors Inc (49)
 • HydroHrom (7)
 • Gugler (28)
 • Troyer SpA (4)
 • TES VSETÍN (9)
 • Sea-Lix AS (46)
 • Bilfinger (3)
 • Dalane Kraft AS (14)
 • PAM Norge (5)
 • Global Hydro Norway AS (6)
 • Wago Norge (50)
 • Bystøl AS (45)
 • Hordaland Rørteknikk (27/29)
 • Proxima Hydro Tech (40)
 • HM Elektro Automatikk As (44)
 • Europower (35)
 • Encono AS (41)
 • Fadum Tekniske (42)
 • Captiva Energi AS (38)
 • Siemens AS (30)
 • VAPTECH HYDRO (37)
 • TINFOS AS (77)
 • NGK Utbygging AS (31)
 • Høyspent Vest (33)
 • Alconza (32)
 • Spetals Verk (18)
 • Sinus Elektro AS (34)
 • Leroy Somer (72)
 • Olav Erik Hagen AS (47)
 • RJT-Service AS (74/75)
 • Norhard AS (70)
 • AUMA Riester GmbH & Co (36)
 • TURAB (76)
 • GEOLIA (73)
 • Møre Trafo AS (43)

Utstillarar 2017

 • Sparebanken Vest
 • NVE
 • Amiantit
 • Energi-Teknikk
 • Andritz Hydro
 • Hordaland Rørteknikk
 • CSD AS
 • Minikraft/Haneseth Energi
 • Rainpower
 • Møre Trafo
 • Stranda Ventilasjon
 • Gamesa Electric
 • Emerson Leroy
 • PAM Norge
 • Multiconsult
 • Clemens Kraft
 • Brødrene Dahl AS
 • Skagerak Kraft AS
 • Småkraft AS
 • Voith Hydro AS
 • NGK Utbygging AS
 • Entreprenørservice AS
 • Giertsen Tunnel AS
 • Enerquip as
 • Spetals Verk
 • HYDROHROM s.r.o.
 • TES Vsetín, s.r.o.
 • Troyer
 • Global Hydro Norway
 • AUMA
 • Xylem Water Solutions Norge AS
 • Wago Norge
 • Fadum Tekniske as
 • DSB
 • NTNU
 • ECS Automation AS
 • Siemens AS
 • Oppetid AS
 • RUI AS
 • MiniHydro / WWS Wasserkraft
 • Svein Kvia AS / Hyundai
 • KONCAR-GENERATORS AND MOTORS
 • Sinus Elektro AS
 • Norhard AS
 • Bilfinger Industrial Services Norway AS
 • ITM Power Plc
 • Statnett SF
 • Hitzinger
 • Hytorc Norge
 • Encono AS
 • Energi Forlag | Europower AS
 • Gugler Water Turbines GmbH
 • KLP/MARSH