logo
Småkraftdagane
Tid igjen til opninga:  Booking-ansvarleg/
  Technical organizer/responsible booking
  Conventor AS
  Støperigata 38
  N-4014 STAVANGER

  For spørsmål og support, ta kontakt via:
  For questions and support, please contact via:
  Telefon/phone: (+47) 51 52 90 99
  Epost/email: support@eventogkonferanse.no

  Prosjektleiar "Småkraftdagane"
  Olav Skeie
  Mobil: +47 90 15 11 50
  e-post:
  olav.skeie@smakraftforeninga.noOrdreboka veks på Stranda


Jonny Jøsok (tv) er prosjektingeniør og Johan Steffen Fivelstad er dagleg leiar i Stranda Ventilasjon.
Stranda Ventilasjon meldar om aukande ordrebok og mange forespørslar på utstyr til kraftverk. Du kan møte dei på Småkraftdagane i Stavanger 28. - 30. mars.

Lagt ut 14/02-2017

I vår serie med presentasjon av messedeltakarar har turen kommet til Stranda Venstilasjon. Dei svarar ved hjelp av Jonny Jøsok som er prosjektingeniør og Johan Steffen Fivelstad som er dagleg leiar.
 
Kvifor deltek du på "Småkraftdagane"? 

- Leveransar av utstyr til kraftstasjonar og trafostasjonar er eit av hovedsatsningsområda våre. Under Småkraftdagane treff vi denne målgruppa, og kan vise produkta vi produserer til besluttningstakarar og innkjøparar av utstyr til små og store kraftverk og trafostasjonar. Samtidig er det ein arena der vi får tilbakemelding på dei produkta vi allereie har levert. På denne måten kan vi videreutvikle oss for å rette oss enda meir inn mot denne marknaden.
 
Kor mange år har du vore med? Er det nokre år du hugsar spesielt godt?

Dette er 5. året vi er med. Dei første to åra som besøkande og dei tre siste åra som utstillar. Messa i Ålesund i 2015 hugsar vi spesielt godt. Dette året var vi med som utstillar for fyrste gong og då fekk vi hyggelege møter med mange av kundane vi berre hadde hatt telefonkontakt med tidlegare.
 
Korleis trur du utviklinga i småkraftbransjen blir dei komande åra?
 
Vi opplever stadig aukande ordremengde. Det er stor interesse og mange forespørslar på utstyr til både nybygg og rehabilitering av gamle kraftverk og trafostasjonar. Som produsent av ventilasjon og kjøleutstyr til denne marknaden ser vi absolutt positivt på framtida.
 
Hva slags produkt / tenester leverer bedrifta du representerer?

Vi leverer utstyr til ventilasjon, kjøling og mengdestyring av luft i kraftverk og trafostasjonar. Våre tjenester går på alt frå prosjektering og engineering, til produksjon og leveranse av traforister, ventilasjonsrister, spjeld, vifter, filter og styringar. Nytt av året er at vi no leverar rister og utstyr etter kundens ønske også i rustfritt og galvanisert stål med tjukkelse opp til 10 mm.

Meld deg på Småkraftdagane her. 
Utstillarar 2017

 • Sparebanken Vest (Plenum)
 • NVE (28)
 • Amiantit (26)
 • Energi-Teknikk (27)
 • Andritz Hydro (15)
 • Hordaland Rørteknikk (22)
 • CSD AS (29)
 • Brødrene Dahl (11)
 • Minikraft (17)
 • Rainpower (10)
 • Møre Trafo (23)
 • Stranda Ventilasjon (21)
 • Gamesa Electric (24)
 • Emerson Leroy (30)
 • PAM Norge (16)
 • Multiconsult (9)
 • Clemens Kraft (18)
 • Brødrene Dahl AS (11)
 • Skagerak Kraft AS (25)
 • Småkraft AS (31)
 • Voith Hydro AS (8)
 • NGK Utbygging AS (2)
 • Entreprenørservice AS (3)
 • Giertsen Tunnel AS (7)
 • Enerquip as (12)
 • Spetals Verk (20)
 • HYDROHROM s.r.o. (5)
 • TES Vsetín, s.r.o. (1)
 • Troyer (4)
 • Global Hydro Norway (13,14)
 • AUMA (6)
 • Xylem Water Solutions Norge AS (32)
 • Wago Norge (48)
 • Fadum Tekniske as (35)
 • DSB (36)
 • NTNU (37)
 • ECS Automation AS (33)
 • Siemens AS (46)
 • Oppetid AS (19)
 • RUI AS (49)
 • MiniHydro / WWS Wasserkraft (45)
 • Svein Kvia AS / Hyundai ()

Utstillarar 2016

 • Sparebanken Vest
 • Amiantit Norway AS
 • Energi Teknikk
 • Skagerak Kraft AS
 • Emerson Industrial Automation Sweden AB
 • Brødrene Dahl AS
 • Småkraft
 • Multiconsult
 • Clemens Kraft AS
 • Stranda Ventilasjon AS
 • Norconsult AS
 • Nordmøre Energiverk AS
 • NGK Utbygging AS (Norsk Grønnkraft)
 • Andritz Hydro AS
 • Leaseplan Norge AS
 • TES VSETIN s.r.o.
 • Ahlsell Norge
 • Heidenreich AS
 • Bystøl AS
 • Global Hydro co / Ryfylke Elektro AS
 • Global Hydro co/ Ryfylke Elektro AS
 • HYDROHROM s.r.o.
 • ECS Automation AS
 • H3 Vannkraft AS
 • PAM Norge
 • Spetals Verk AS
 • GAMESA ELECTRIC
 • ENERQUIP AS
 • NVE
 • DSB
 • NTNU Institutt for vann- og miljøteknikk
 • Entreprenørservice AS
 • TESLA MOTORS NORWAY AS
 • Bilfinger Industrial Services Norway AS
 • Rainpower AS
 • Sweco Norge AS
 • Minikraft AS
 • BRP Norway AS
 • Møller Bil Bergen AS
 • Norsk Grønnkraft / Aquila Capital
 • W.Giertsen Tunnel AS
 • ENERGI/EUROPOWER
 • Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA
 • Norhard AS
 • AST Drone Support AS
 • Jæger Sentrum avd Åsane
 • Jæger Sentrum AS
 • Robot AS
 • Møre Trafo AS
 • fadum teknisske as
 • Motor Forum AS
 • Ensto Chago OY
 • AS Regulator
 • Bekken & Strøm Yrkesklær Vest AS
 • ICE Norge AS