logo
Småkraftdagane
Tid igjen til opninga:  Booking-ansvarleg/
  Technical organizer/
  responsible booking
  Conventor AS
  Støperigata 38
  N-4014 STAVANGER

  For spørsmål og support, ta kontakt via:
  For questions and support, please contact via:
  Telefon/phone: (+47) 51 52 90 99
  Epost/email: support@eventogkonferanse.no

  Prosjektleiar "Småkraftdagane"
  Olav Skeie
  Mobil: +47 90 15 11 50
  e-post:
  olav.skeie@smakraftforeninga.noVentar spent på sertifikat-avklaring


Statssekretær Kjell-Børge Freiberg seier regjeringa jobbar hardt med å finne ei løysing på sertifikatsaka.
Småkraftnæringa fekk ikkje klare svar på framtida til grønne sertifikat under tala til stattsekretær Kjell-Børge Freiberg på opninga av Småkraftdagane onsdag. - Vi forstår frustrasjonen og jobbar hardt med å finne ei løysing, sa Freiberg.

Lagt ut: 29/03-2017

Det norsk-svenske sertifikatsystemet er i ferd med å nå utbyggingsmålet på 28,4 TWh ny fornybar kraft. Norge er i forhandlingar med svenskane om sertifikatmarknaden. Svenskane har sagt at dei vil bygge ut ytterlegare 18 TWh fornybar kraft.

Statsektretær Kjell-Børge Freiberg ville ikkje love det eine eller det andre under opninga av Småkraftdagane.
- Vi jobbar for å finne nye gode løysingar for framtida saman med Sverige og vil få avklart situasjonen så raskt som råd, var alt han kunne seie.

Oscar Grimstad (Frp) meiner ein er nøydd til å ha det langsiktige perspektivet.
- Dette er ei fornybar vare som er sterkt etterspurt. De vil bli mykje høgare prisa i framtida og nye kablar til Europa vil jamne ut prisen, sa han under den politiske debatten.

Også Terje Lien Aasland (A) er utålmodig.
- Nå må regjeringa lande forhandlingane med Sverige for å få dette meir forutsigbart, sa han.

Odd Henriksen (H) var samd med Aasland i at det hastar med ei løysing.
- Det viktigaste vi gjer nå er å få ei avtale med svenskane. Om vi ser inn i glasskula, så skal vi energi-effektivisere i tida framover og det vil føre til lågare etterspørsel og lågare prisar.
Vi har skapt eit marknad som vi ikkje heilt ser korleis bli, sa HenriksenUtstillarar 2018

 • Sparebanken Vest (20)
 • Multiconsult (21+22)
 • Skagerak Energi (25)
 • NVE (24)
 • DSB (17)
 • MARSH (23)
 • Rainpower Norge AS /Hymatek Controls (16)
 • Amiantit Norway AS (15)
 • W.Giertsen Tunnel AS (48)
 • Brødrene Dahl AS (19)
 • Energi Teknikk AS (12)
 • ECS Automation AS (26)
 • Stranda Ventilasjon (2)
 • Oppetid AS (11)
 • Clemens Kraft AS (13)
 • Entreprenørservice AS (1)
 • Enerquip AS (10)
 • HYDROGRID GmbH (8)
 • KONCAR-Generators and Motors Inc (49)
 • HydroHrom (7)
 • Gugler (28)
 • Troyer SpA (4)
 • TES VSETÍN (9)
 • Sea-Lix AS (46)
 • Bilfinger (3)
 • Dalane Kraft AS (14)
 • PAM Norge (5)
 • Global Hydro Norway AS (6)
 • Wago Norge (50)
 • Bystøl AS (45)
 • Hordaland Rørteknikk (27/29)
 • Proxima Hydro Tech (40)
 • HM Elektro Automatikk As (44)
 • Europower (35)
 • Encono AS (41)
 • Fadum Tekniske (42)
 • Captiva Energi AS (38)
 • Siemens AS (30)
 • VAPTECH HYDRO (37)
 • TINFOS AS (77)
 • NGK Utbygging AS (31)
 • Høyspent Vest (33)
 • Alconza (32)
 • Spetals Verk (18)
 • Sinus Elektro AS (34)
 • Leroy Somer (72)
 • Olav Erik Hagen AS (47)
 • RJT-Service AS (74/75)
 • Norhard AS (70)
 • AUMA Riester GmbH & Co (36)
 • TURAB (76)
 • GEOLIA (73)
 • Møre Trafo AS (43)

Utstillarar 2017

 • Sparebanken Vest
 • NVE
 • Amiantit
 • Energi-Teknikk
 • Andritz Hydro
 • Hordaland Rørteknikk
 • CSD AS
 • Minikraft/Haneseth Energi
 • Rainpower
 • Møre Trafo
 • Stranda Ventilasjon
 • Gamesa Electric
 • Emerson Leroy
 • PAM Norge
 • Multiconsult
 • Clemens Kraft
 • Brødrene Dahl AS
 • Skagerak Kraft AS
 • Småkraft AS
 • Voith Hydro AS
 • NGK Utbygging AS
 • Entreprenørservice AS
 • Giertsen Tunnel AS
 • Enerquip as
 • Spetals Verk
 • HYDROHROM s.r.o.
 • TES Vsetín, s.r.o.
 • Troyer
 • Global Hydro Norway
 • AUMA
 • Xylem Water Solutions Norge AS
 • Wago Norge
 • Fadum Tekniske as
 • DSB
 • NTNU
 • ECS Automation AS
 • Siemens AS
 • Oppetid AS
 • RUI AS
 • MiniHydro / WWS Wasserkraft
 • Svein Kvia AS / Hyundai
 • KONCAR-GENERATORS AND MOTORS
 • Sinus Elektro AS
 • Norhard AS
 • Bilfinger Industrial Services Norway AS
 • ITM Power Plc
 • Statnett SF
 • Hitzinger
 • Hytorc Norge
 • Encono AS
 • Energi Forlag | Europower AS
 • Gugler Water Turbines GmbH
 • KLP/MARSH