logo
Småkraftdagane
Tid igjen til opninga:


Småkraftprisen 2018 til NVENorges Vassdrags og Energidirektorat fekk småkraftprisen 2018 under Småkraftdagane i Bergen onsdag. NVE får prisen for å ha avvikla konsesjonskøen på fire år.

Lagt ut: 21/03-2018

Slik er grunngjevinga frå styret i småkraftforeninga:

Forløparen til denne organisasjonen må ein heilt attende til den 8.juni 1804 for å finna.
Då skreiv Danskekongen ut ein resolusjon som fekk namnet Canal-Directionen og som fekk mykje å seia for samferdsla i Noreg med fløyting av tømmer og anna ferdsel.
I 1998 fekk dei namnet dei har i dag, og som alle oss som sit her i salen kjenner som Norges Vassdrags og Energidirektorat. På folkemunne kalla NVE.
Dei har sjølvsagt nå fått ufatteleg mange fleire oppgåver enn då dei starta for over 200 år sidan.
Ei av oppgåvene dei har hatt dei seinare åra er å handsama uhorveleg mange søknader om bygging av småkraftverk.
Eg hugsar enno kor stolt eg var den 8.mars 2006 då vi fekk vår søknad godkjent etter kun 1 år handsaming. 17.09.2008 leverte vi våre første KW på nettet.
Før dei starta den såkalla garantiperioden i 2013-2017 låg 735 konsesjonssøknader å venta på handsaming.
I denne garantiperioden har NVE handsama 859 konsesjonar. Dette er 124 konsesjonar meir enn dei lova.
NVE har med andre ord overoppfyllt det dei lova når dei gjekk inn i garantiperioden i 2014.
Ut frå denne grunngjevinga er det ein veldig verdig prisvinnar som i år får småkraftprisen.
Til lukka med småkraftprisen 2018 NVE!Utstillarar 2018

 • Sparebanken Vest (20)
 • Multiconsult (21+22)
 • Skagerak Energi (25)
 • NVE (24)
 • DSB (17)
 • MARSH (23)
 • Rainpower Norge AS /Hymatek Controls (16)
 • Amiantit Norway AS (15)
 • W.Giertsen Tunnel AS (48)
 • Brødrene Dahl AS (19)
 • Energi Teknikk AS (12)
 • ECS Automation AS (26)
 • Stranda Ventilasjon (2)
 • Oppetid AS (11)
 • Clemens Kraft AS (13)
 • Entreprenørservice AS (1)
 • Enerquip AS (10)
 • HYDROGRID GmbH (8)
 • KONCAR-Generators and Motors Inc (49)
 • HydroHrom (7)
 • Gugler (28)
 • Troyer SpA (4)
 • TES VSETÍN (9)
 • Sea-Lix AS (46)
 • Bilfinger (3)
 • Dalane Kraft AS (14)
 • PAM Norge (5)
 • Global Hydro Norway AS (6)
 • Wago Norge (50)
 • Bystøl AS (45)
 • Hordaland Rørteknikk (27/29)
 • Proxima Hydro Tech (40)
 • HM Elektro Automatikk As (44)
 • Europower (35)
 • Encono AS (41)
 • Fadum Tekniske (42)
 • Captiva Energi AS (38)
 • Siemens AS (30)
 • VAPTECH HYDRO (37)
 • TINFOS AS (77)
 • NGK Utbygging AS (31)
 • Høyspent Vest (33)
 • Alconza (32)
 • Spetals Verk (18)
 • Sinus Elektro AS (34)
 • Leroy Somer (72)
 • Olav Erik Hagen AS (47)
 • RJT-Service AS (74/75)
 • Norhard AS (70)
 • AUMA Riester GmbH & Co (36)
 • TURAB (76)
 • GEOLIA (73)
 • Møre Trafo AS (43)

Utstillarar 2017

 • Sparebanken Vest
 • NVE
 • Amiantit
 • Energi-Teknikk
 • Andritz Hydro
 • Hordaland Rørteknikk
 • CSD AS
 • Minikraft/Haneseth Energi
 • Rainpower
 • Møre Trafo
 • Stranda Ventilasjon
 • Gamesa Electric
 • Emerson Leroy
 • PAM Norge
 • Multiconsult
 • Clemens Kraft
 • Brødrene Dahl AS
 • Skagerak Kraft AS
 • Småkraft AS
 • Voith Hydro AS
 • NGK Utbygging AS
 • Entreprenørservice AS
 • Giertsen Tunnel AS
 • Enerquip as
 • Spetals Verk
 • HYDROHROM s.r.o.
 • TES Vsetín, s.r.o.
 • Troyer
 • Global Hydro Norway
 • AUMA
 • Xylem Water Solutions Norge AS
 • Wago Norge
 • Fadum Tekniske as
 • DSB
 • NTNU
 • ECS Automation AS
 • Siemens AS
 • Oppetid AS
 • RUI AS
 • MiniHydro / WWS Wasserkraft
 • Svein Kvia AS / Hyundai
 • KONCAR-GENERATORS AND MOTORS
 • Sinus Elektro AS
 • Norhard AS
 • Bilfinger Industrial Services Norway AS
 • ITM Power Plc
 • Statnett SF
 • Hitzinger
 • Hytorc Norge
 • Encono AS
 • Energi Forlag | Europower AS
 • Gugler Water Turbines GmbH
 • KLP/MARSH