logo
Småkraftdagane
Tid igjen til opninga:  Booking-ansvarleg/
  Technical organizer/responsible booking
  Conventor AS
  Støperigata 38
  N-4014 STAVANGER

  For spørsmål og support, ta kontakt via:
  For questions and support, please contact via:
  Telefon/phone: (+47) 51 52 90 99
  Epost/email: support@eventogkonferanse.no

  Prosjektleiar "Småkraftdagane"
  Olav Skeie
  Mobil: +47 90 15 11 50
  e-post:
  olav.skeie@smakraftforeninga.no
07:00 Frokost
08:00 Frokost, Registrering & messevandring


09:40 PreSeminar: "Leasing av nytt løpehjul til gammal turbin."

Nytt bransjekonsept frå Energi-Teknikk AS
10:00 Registrering & Messevandring


10:40 Opning v/styreleiar Bjørn Lauritzen.

Ordførar Marte Mjøs Persen ønskar velkommen til Bergen
11:00 «Norsk fornybarsatsning – fremtid, virkemidler, småkraftens rolle.»

Ola Elvestuen, leder i Stortingets Miljø- og energi komite
11:20 «Derfor bygger Uno-X 20 hydrogenstasjoner – og slik kan småkraften bidra»

Etableringssjef Tor Kjetil Bergsaker, Uno-X
11:40 «Hydrogenproduksjon ved Rotnes kraftverk – ein forretningsstudie»

Pernille S. Siljom, Institutt for Energiteknikk og Andreas Wessel, småkrafteigar
12:00 Toyota Norge presenterer si storsatsing - hydrogenbilen Mirai.
12:20 «Derfor tror Aquila Capital på Norsk småkraft – og slik vil vi satse videre»

Anders Diep Lynne, adm. dir. Norsk Grønnkraft
12:40 Lunch & messevandring
13:40 «Makroøkonomien og utsiktene i 2016»

Sparebanken Vest
14:00 «3 vegar til mykje lågare byggekostnad»

Vassdragslaboratoriet, NTNU, professor dr.ing. Leif Lia
14:20 Kraftmarknaden - siste nytt frå Skagerak Kraft
14:40 Messevandring med softis og kaffepause.
15:00 «Lågaste renter nokon gong i 2016 – men kor skal vi vidare?»

Sparebanken Vest
15:20 «Korleis Fylkesmannen vektlegg omsyn til samanhengjande naturområde og INON i sine uttalar til energisaker» Anniken Friis, seniorrådgjevar hos Fylkesmannen i Hordaland
15:40 «Ny teknologi kan redusere risikoen for uforutsette kostnadar», SWECO v/Heidi Theresa Ose, Area manager Hydropower & Terje Glad, BIM-ekspert.
16:00 Messevandring
16:20 «Alvorlege konsekvensar av dårlege avtalar ved generasjonsskifte.»

Kjartan Aa Berge, Ernst & Young, Sogn- og Fjordane
16:40 Messevandring. Slutt for dagen kl 17.
17:00 Årsmøte Småkraftforeninga i «Griegsalen" eller «Sæverud»
17:00 «Ektefellekurs»: Hotellets vinkelner/sommelier gir innføring i «Vinens verden».

Oppmøte i «Chambre Separé» i restaurant Brasserie-X.
19:30 Aperitif med «taffelmusikk». Skummende øl og rør med pianist Guy Harris
20:00 Bankettmiddag i «Troldsalen» med kulturelle påfyll.

Utdeling «Småkraftprisen 2016».
Utstillarar 2017

 • Sparebanken Vest (Plenum)
 • NVE (28)
 • Amiantit (26)
 • Energi-Teknikk (27)
 • Andritz Hydro (15)
 • Hordaland Rørteknikk (22)
 • CSD AS (29)
 • Minikraft/Haneseth Energi (17)
 • Rainpower (10)
 • Møre Trafo (23)
 • Stranda Ventilasjon (21)
 • Gamesa Electric (24)
 • Emerson Leroy (30)
 • PAM Norge (16)
 • Multiconsult (9)
 • Clemens Kraft (18)
 • Brødrene Dahl AS (11)
 • Skagerak Kraft AS (25)
 • Småkraft AS (31)
 • Voith Hydro AS (8)
 • NGK Utbygging AS (2)
 • Entreprenørservice AS (3)
 • Giertsen Tunnel AS (7)
 • Enerquip as (12)
 • Spetals Verk (20)
 • HYDROHROM s.r.o. (5)
 • TES Vsetín, s.r.o. (1)
 • Troyer (4)
 • Global Hydro Norway (13,14)
 • AUMA (6)
 • Xylem Water Solutions Norge AS (32)
 • Wago Norge (48)
 • Fadum Tekniske as (35)
 • DSB (36)
 • NTNU (37)
 • ECS Automation AS (33)
 • Siemens AS (46)
 • Oppetid AS (19)
 • RUI AS (49)
 • MiniHydro / WWS Wasserkraft (45)
 • Svein Kvia AS / Hyundai ()
 • KONCAR-GENERATORS AND MOTORS (50)
 • Sinus Elektro AS (47)
 • Norhard AS (34)
 • Bilfinger Industrial Services Norway AS (38)
 • ITM Power Plc (54)
 • Statnett SF (55)
 • Hitzinger (42)
 • Hytorc Norge (39)
 • Encono AS (44)
 • Energi Forlag | Europower AS (41)
 • Gugler Water Turbines GmbH (40)
 • KLP/MARS (51)