logo
Småkraftdagane
Tid igjen til opninga:  Booking-ansvarleg/
  Technical organizer/responsible booking
  Conventor AS
  Støperigata 38
  N-4014 STAVANGER

  For spørsmål og support, ta kontakt via:
  For questions and support, please contact via:
  Telefon/phone: (+47) 51 52 90 99
  Epost/email: support@eventogkonferanse.no

  Prosjektleiar "Småkraftdagane"
  Olav Skeie
  Mobil: +47 90 15 11 50
  e-post:
  olav.skeie@smakraftforeninga.no
Program NVE-dagen 1. mars (ajour pr 19.02.16)
09.00 Registrering og messevandring
10.00 Velkomen ved Øyvind Leirset - miljøtilsynet i NVE
10.10 Obs! Avvik, kva gjer NVE da? Øyvind Leirset
10.30 DSB sitt tilsyn med småkraftverk Espen Masvik i DSB
11.00 Lunsj og messevandring
12.00 Status for konsesjonsbehandlinga Øystein Grundt
12.10 Magasin for små kraftverk - ein vinn-vannsituasjon? Øystein Grundt
12.30 Resultat fra FoU-prosjekt i NVE Auen Korbøl, konsesjonsavdelinga
12.50 Nettilknytning - Korleis skal det gå til? Anne Glomnes Rudi - elmarknadstilsynet i NVE
13.10 Messevandring
13.30 Coandainntak - våre driftserfaringar ved Norsk Grønnkraft
13.50 Coandarister - kva anlegg passar det for? Agnar Fosse i Bystøl AS
14.10 Coandainntak - NVEs vurderingar, Lars Midttun miljøtilsynet
14.30 Kaffe-pause og messevandring
14.50 Røyrbrot! Kva skjedde og kva har vi lært ved Trygve Matthiessen i Småkraft AS
15.10 Korleis unngå røyrbrot. Tips til sikringstiltak fra NVE, Rune Engeset i damtilsynet
15.30 Siste nytt om elsertifikat, Leif Husabø energiavdelinga i NVE
15.45 Spørjetimen. Still spørsmål til panelet
16.30 Messevandring, Utstillinga sluttar for dagen kl 17.
18.00 Bussavgang frå Hotell Edvard Grieg til Bønes (15 min)
  Omvising hos www.7fjellbryggeri.com: "Prosessen frå korn til maltøl". Smaksprøver.
  2-rettars middag med råvarer frå Sogn, Voss eller Jæren, levert av Grand Bergen
  Musikalsk påfyll av trubadur Calle Hamre.
22.00 Indikativ avgang for buss tilbake til Quality Hotell Edvard Grieg

Utstillarar 2017

 • Sparebanken Vest (Plenum)
 • NVE (28)
 • Amiantit (26)
 • Energi-Teknikk (27)
 • Andritz Hydro (15)
 • Hordaland Rørteknikk (22)
 • CSD AS (29)
 • Brødrene Dahl (11)
 • Minikraft (17)
 • Rainpower (10)
 • Møre Trafo (23)
 • Stranda Ventilasjon (21)
 • Gamesa Electric (24)
 • Emerson Leroy (30)
 • PAM Norge (16)
 • Multiconsult (9)
 • Clemens Kraft (18)
 • Brødrene Dahl AS (11)
 • Skagerak Kraft AS (25)
 • Småkraft AS (31)
 • Voith Hydro AS (8)
 • NGK Utbygging AS (2)
 • Entreprenørservice AS (3)
 • Giertsen Tunnel AS (7)
 • Enerquip as (12)
 • Spetals Verk (20)
 • HYDROHROM s.r.o. (5)
 • TES Vsetín, s.r.o. (1)
 • Troyer (4)
 • Global Hydro Norway (13,14)
 • AUMA (6)
 • Xylem Water Solutions Norge AS (32)
 • Wago Norge (48)
 • Fadum Tekniske as (35)
 • DSB (36)
 • NTNU (37)
 • ECS Automation AS (33)
 • Siemens AS (46)
 • Oppetid AS (19)
 • RUI AS (49)
 • MiniHydro / WWS Wasserkraft (45)
 • Svein Kvia AS / Hyundai ()

Utstillarar 2016

 • Sparebanken Vest
 • Amiantit Norway AS
 • Energi Teknikk
 • Skagerak Kraft AS
 • Emerson Industrial Automation Sweden AB
 • Brødrene Dahl AS
 • Småkraft
 • Multiconsult
 • Clemens Kraft AS
 • Stranda Ventilasjon AS
 • Norconsult AS
 • Nordmøre Energiverk AS
 • NGK Utbygging AS (Norsk Grønnkraft)
 • Andritz Hydro AS
 • Leaseplan Norge AS
 • TES VSETIN s.r.o.
 • Ahlsell Norge
 • Heidenreich AS
 • Bystøl AS
 • Global Hydro co / Ryfylke Elektro AS
 • Global Hydro co/ Ryfylke Elektro AS
 • HYDROHROM s.r.o.
 • ECS Automation AS
 • H3 Vannkraft AS
 • PAM Norge
 • Spetals Verk AS
 • GAMESA ELECTRIC
 • ENERQUIP AS
 • NVE
 • DSB
 • NTNU Institutt for vann- og miljøteknikk
 • Entreprenørservice AS
 • TESLA MOTORS NORWAY AS
 • Bilfinger Industrial Services Norway AS
 • Rainpower AS
 • Sweco Norge AS
 • Minikraft AS
 • BRP Norway AS
 • Møller Bil Bergen AS
 • Norsk Grønnkraft / Aquila Capital
 • W.Giertsen Tunnel AS
 • ENERGI/EUROPOWER
 • Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA
 • Norhard AS
 • AST Drone Support AS
 • Jæger Sentrum avd Åsane
 • Jæger Sentrum AS
 • Robot AS
 • Møre Trafo AS
 • fadum teknisske as
 • Motor Forum AS
 • Ensto Chago OY
 • AS Regulator
 • Bekken & Strøm Yrkesklær Vest AS
 • ICE Norge AS