logo
Småkraftdagane
Tid igjen til opninga:  Booking-ansvarleg/
  Technical organizer/
  responsible booking
  Conventor AS
  Støperigata 38
  N-4014 STAVANGER

  For spørsmål og support, ta kontakt via:
  For questions and support, please contact via:
  Telefon/phone: (+47) 51 52 90 99
  Epost/email: support@eventogkonferanse.no

  Prosjektleiar "Småkraftdagane"
  Olav Skeie
  Mobil: +47 90 15 11 50
  e-post:
  olav.skeie@smakraftforeninga.no
Program NVE-dagen 1. mars (ajour pr 19.02.16)
09.00 Registrering og messevandring
10.00 Velkomen ved Øyvind Leirset - miljøtilsynet i NVE
10.10 Obs! Avvik, kva gjer NVE da? Øyvind Leirset
10.30 DSB sitt tilsyn med småkraftverk Espen Masvik i DSB
11.00 Lunsj og messevandring
12.00 Status for konsesjonsbehandlinga Øystein Grundt
12.10 Magasin for små kraftverk - ein vinn-vannsituasjon? Øystein Grundt
12.30 Resultat fra FoU-prosjekt i NVE Auen Korbøl, konsesjonsavdelinga
12.50 Nettilknytning - Korleis skal det gå til? Anne Glomnes Rudi - elmarknadstilsynet i NVE
13.10 Messevandring
13.30 Coandainntak - våre driftserfaringar ved Norsk Grønnkraft
13.50 Coandarister - kva anlegg passar det for? Agnar Fosse i Bystøl AS
14.10 Coandainntak - NVEs vurderingar, Lars Midttun miljøtilsynet
14.30 Kaffe-pause og messevandring
14.50 Røyrbrot! Kva skjedde og kva har vi lært ved Trygve Matthiessen i Småkraft AS
15.10 Korleis unngå røyrbrot. Tips til sikringstiltak fra NVE, Rune Engeset i damtilsynet
15.30 Siste nytt om elsertifikat, Leif Husabø energiavdelinga i NVE
15.45 Spørjetimen. Still spørsmål til panelet
16.30 Messevandring, Utstillinga sluttar for dagen kl 17.
18.00 Bussavgang frå Hotell Edvard Grieg til Bønes (15 min)
  Omvising hos www.7fjellbryggeri.com: "Prosessen frå korn til maltøl". Smaksprøver.
  2-rettars middag med råvarer frå Sogn, Voss eller Jæren, levert av Grand Bergen
  Musikalsk påfyll av trubadur Calle Hamre.
22.00 Indikativ avgang for buss tilbake til Quality Hotell Edvard Grieg

Utstillarar 2018

 • Sparebanken Vest (20)
 • Multiconsult (21+22)
 • Skagerak Energi (25)
 • NVE (24)
 • DSB (17)
 • MARSH (23)
 • Rainpower Norge AS /Hymatek Controls (16)
 • Amiantit Norway AS (15)
 • W.Giertsen Tunnel AS (48)
 • Brødrene Dahl AS (19)
 • Energi Teknikk AS (12)
 • ECS Automation AS (26)
 • Stranda Ventilasjon (2)
 • Oppetid AS (11)
 • Clemens Kraft AS (13)
 • Entreprenørservice AS (1)
 • Enerquip AS (10)
 • HYDROGRID GmbH (8)
 • KONCAR-Generators and Motors Inc (49)
 • HydroHrom (7)
 • Gugler (28)
 • Troyer SpA (4)
 • TES VSETÍN (9)
 • Sea-Lix AS (46)
 • Bilfinger (3)
 • Dalane Kraft AS (14)
 • PAM Norge (5)
 • Global Hydro Norway AS (6)
 • Wago Norge (50)
 • Bystøl AS (45)
 • Hordaland Rørteknikk (27/29)
 • Proxima Hydro Tech (40)
 • HM Elektro Automatikk As (44)
 • Europower (35)
 • Encono AS (41)
 • Fadum Tekniske (42)
 • Captiva Energi AS (38)
 • Siemens AS (30)
 • VAPTECH HYDRO (37)
 • TINFOS AS (77)
 • NGK Utbygging AS (31)
 • Høyspent Vest (33)
 • Alconza (32)
 • Spetals Verk (18)
 • Sinus Elektro AS (34)
 • Leroy Somer (72)
 • Olav Erik Hagen AS (47)
 • RJT-Service AS (74/75)
 • Norhard AS (70)
 • AUMA Riester GmbH & Co (36)
 • TURAB (76)
 • GEOLIA (73)
 • Møre Trafo AS (43)

Utstillarar 2017

 • Sparebanken Vest
 • NVE
 • Amiantit
 • Energi-Teknikk
 • Andritz Hydro
 • Hordaland Rørteknikk
 • CSD AS
 • Minikraft/Haneseth Energi
 • Rainpower
 • Møre Trafo
 • Stranda Ventilasjon
 • Gamesa Electric
 • Emerson Leroy
 • PAM Norge
 • Multiconsult
 • Clemens Kraft
 • Brødrene Dahl AS
 • Skagerak Kraft AS
 • Småkraft AS
 • Voith Hydro AS
 • NGK Utbygging AS
 • Entreprenørservice AS
 • Giertsen Tunnel AS
 • Enerquip as
 • Spetals Verk
 • HYDROHROM s.r.o.
 • TES Vsetín, s.r.o.
 • Troyer
 • Global Hydro Norway
 • AUMA
 • Xylem Water Solutions Norge AS
 • Wago Norge
 • Fadum Tekniske as
 • DSB
 • NTNU
 • ECS Automation AS
 • Siemens AS
 • Oppetid AS
 • RUI AS
 • MiniHydro / WWS Wasserkraft
 • Svein Kvia AS / Hyundai
 • KONCAR-GENERATORS AND MOTORS
 • Sinus Elektro AS
 • Norhard AS
 • Bilfinger Industrial Services Norway AS
 • ITM Power Plc
 • Statnett SF
 • Hitzinger
 • Hytorc Norge
 • Encono AS
 • Energi Forlag | Europower AS
 • Gugler Water Turbines GmbH
 • KLP/MARSH